Milí přátelé :)

Děkuji všem, kteří mi pomohli s domácím úkolem a poslali mi referenci - vaše maily a krásná slova mě opravdu potěšili a zahřáli mě u srdce.

T A D Y   M A L É   P Ř Í K L A D Y:

Olga Z. píše: "Jsem velmi vděčná za tvou službu v Tim 2,2. Jsi mi velkou inspirací v nasazení do služby Bohu i lidem, tvé nasazení je plné Boží lásky a radosti ve službě." 

Míša M.: "Absolvovala jsem některé kurzy u tebe a rozšířily mi pohled na děti, jejich potřeby a jak s nimi sdílet evangelium."

Jitka C.: "Tvůj život je pro mne jasným svědectvím, že každý má od Pána svěřený úkol a když ho v poslušnosti plní, stane se požehnáním mnohým. I jedna kapka v moři se počítá a má velký význam." 

Všem velmi děkuji - jsem vděčná za to, že si Bůh moji službu používá. A když se i tobě služba Timdvadva líbí, můžeš nám to říct i finančním darem. :)

Právě stojíme na prahu nové etapy služby Timdvadva. Už delší dobu ve mně roste něco nového a Bůh mi vložil do srdce další vizi – mezinárodní projekt pro službu ženám.
Aktuální služby pro děti neopustíme. Jen já osobně potřebuji v životě jít o kousek dál a služby Timdvadva rozšíříme. Víc o tom budu psát v dalším newsletteru.

Momentálně a pro naše přechodní období bychom velmi potřebovali další finanční podporu. Pokud můžete, zapojte se prosím – společně dokážeme pro Boží království více!

Dary můžete poslat na náš bankovní účet 2301681750/2010. Do poznámky napište prosím svoji mailovou adresu. Nebo nás kontaktujte emailem, abychom veděli, komu poděkovat a na koho vystavit potvrzení.

Mnohokrát děkuji - ať vás náš věrný Pán bohatě žehná!
Vaše sestra v Kristu Manuela

Mým posláním je přispívat k tomu, aby každé dítě ČR
mohlo slyšet evangelium názornou, srozumitelnou a atraktivní formou.

Info o nás

Můžete nás také sledovat na Facebook :)

Náš nový bankovní účet: 2301681750/2010 (Fio banka).
Každý dar nám ve službě dětem, rodičům a sborům velmi pomůže!

Tim 2,2 z.s. - náš web.
Pro jakoukoliv komunikaci můžete využít náš email.
Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz
odhlásit se.

logo