Nezobrazuje se vám e-mail správně?

Adventní kalendář na celý prosinec :)

Adventní kalendář - 5. den

Marie namítla: „Jak se mi může narodit dítě?
Vždyť nežiji s mužem!“
Anděl jí řekl: „Sám Stvořitel
na tobě projeví svou moc. 
Duch svatý to způsobí,
a tak tvé dítě bude svatý Boží Syn.
U Boha není nic nemožného! ...“
Lukáš 1,34-35

Kdyby se to stalo dnes...

Marušce víří hlavou myšlenky. „Jak můžu já dostat dítě? Vždyť jsem s Jožkou ještě nic neměla? 
Chtěli jsme přece čekat až do svatby...“
A tu slyší znovu ten hlas: „To dítě nezplodí žádný muž, ale Boží stvořitelská moc. 
Proto nebude mít pozemského otce, ale bude synem Božím a hřích k němu nebude mít přístup. 
Zdá se ti to nemožné? Copak u Boha je něco nemožné?“

Náš nový bankovní účet: 2301681750/2010 (Fio banka).
Každý dar nám ve službě dětem, rodičům a sborům velmi pomůže!

Tim 2,2 z.s. - info@timdvadva.cz - www.timdvadva.cz
Nepřejete-li si již dostávat adventní kalendář, klikněte na odkaz odhlásit se
Chybí vám první dny adventního kalendáře? Nevadí, najdete je zde :)

logo