moje fotka

Milí přátelé :)

Co můžeme pro to udělat, aby naše sbory byli duchovní domov našich dětí? To je asi otázka každého z nás. Ale jak na to? Má skutečně smysl, aby děti byly při začátku bohoslužby společně s dospělými?

Možné přínosy

  • Předprogram je uspořádán tak, aby se zde děti cítily dobře, a obsahuje dokonce poselství určené v první řadě dětem. Děti si tak uvědomují: jsem součástí sboru!
  • Také dospělí si uvědomují, že děti jsou součástí sboru.
  • Rodiče jsou pohromadě s dětmi, chválí společně Boha, prožívají spolu jeho blízkost.
  • Slovíčko pro děti může být zajímavé i pro dospělé a oslovit je.

Možné výhrady

  • Úvod bohoslužeb je pro děti zdlouhavý a nudný (proslov k dětem je v něm pouze malou "vsuvkou"), takže děti mohou vnímat bohoslužbu (a tím i sbor, víru atd.) spíš negativně - s možnými fatálními důsledky pro svůj současný i budoucí duchovní život.
  • Pro vlastní dětský program ve skupinách zbude příliš málo času na to, aby se s dětmi dalo efektivně pracovat. Děti se neučí v první řadě tím, co se jim říká, ale tím, co mohou prožívat: při hře, ručních pracích, v pohybech, písních... (i zde je samozřejmě základem biblické poselství, vhodně znázorněné a oživené). To potřebuje svůj čas - absolutní minimum je 45 minut, lépe 60 až 75 minut!

A všichni máme asi stejný cíl:

  • Vést naše děti ke Kristu (vyučováním, vzorem...).
  • Pomáhat jim k růstu ve víře (výukou, vzorem, společenstvím...).
  • Dát jim duchovní domov ve sboru ("Tady se cítím dobře! Tady jsem rád(a)! Tady dostanu, co potřebuji! Tady se mohu setkávat s Pánem i s Boží rodinou!").

K zamyšlení: Směřuje aktuální uspořádání v našem sboru k tomuto, aby děti do sboru chodily rády a cítily se dobře? Jestli ne, co bychom mohli vylepšit?

Odkazy k tématu:

Srdečně vás zdraví vaše sestra v Kristu
Manuela

Mým posláním je přispívat k tomu, aby každé dítě ČR
mohlo slyšet evangelium názornou, srozumitelnou a atraktivní formou.

Info o nás

Můžete nás také sledovat na Facebook :)

Náš nový bankovní účet: 2301681750/2010 (Fio banka).
Každý dar nám ve službě dětem, rodičům a sborům velmi pomůže!

Tim 2,2 z.s. - náš web.
Pro jakoukoliv komunikaci můžete využít náš email.
Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz
odhlásit se.

logo