Nezobrazuje se vám e-mail správně?

Adventní kalendář na celý prosinec :)

Adventní kalendář - 21. den

Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona 
a ptal se jich, kde se má narodit Kristus. 
Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. 
Prorok to předpověděl: 
,Betléme, nejsi poslední v Judsku,
z tebe vyjde vévoda, který se bude starat 
o můj lid jako pastýř o ovce.'"

                                                     Matouš 2,4-6

 

Kdyby se to stalo dnes...

Konečně se najde několik akademiků, kteří prostudovali staré knihy a našli v nich odpověď na prezidentovu otázku.  Sami sice o nějakém královském synu neslyšeli ani ho neviděli, ale ve starých proroctvích bylo jeho narození předpověděno už dávno. A podle nich se ten očekávaný zachránce má narodit v nějakém vzdáleném zapadákově, kde lišky dávají dobrou noc.

 

Náš nový bankovní účet: 2301681750/2010 (Fio banka).
Každý dar nám ve službě dětem, rodičům a sborům velmi pomůže!

Tim 2,2 z.s. - info@timdvadva.cz - www.timdvadva.cz
Nepřejete-li si již dostávat adventní kalendář, klikněte na odkaz odhlásit se
Chybí vám první dny adventního kalendáře? Nevadí, najdete je zde :)

logo